x
ThemaPlaatjeHomePage2600X1000px_Nieuwsgierig1.jpg
Terug

Blog: Sil op school werkt aan wetenschap en techniek

Veel scholen weten inmiddels dat Sil op school een compleet kleuterprogramma is, waarmee je aan alle ontwikkelingsdomeinen werkt: taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Maar dat er bij elk Sil-thema ook gericht aandacht is voor wetenschap en techniek is nog wat minder bekend. Jammer, want bij elk thema zijn er twee wetenschap & techniek-activiteiten. Met deze activiteiten werk je niet alleen aan ontwikkelingsdomeinen, maar ook aan de 21steeeuwse vaardigheden. De leerlingen gaan namelijk problemen oplossen, creatief en kritisch denken en samenwerken.

In dit blog neem ik je graag mee naar Adriaan van den Endeschool in Warnsveld: een kindcentrum dat Sil op school sinds dit jaar gebruikt en die ik mag begeleiden bij de implementatie. In dat kader was ik eerder dit jaar in de groep van juf Willemijn, toen zij werkte met het thema Nieuwsgierig 2.0.

Rijke spel- en leeromgeving

Willemijn had goed had nagedacht over de inrichting van de hoeken en over de materialen waarmee ze de nieuwsgierigheid van de kinderen zou kunnen uitlokken. Deze enthousiaste juf vertelde me dat de kinderen een week ervoor de ‘waterproef’ hadden gedaan: één van de wetenschap en techniek-activiteiten uit Sil of school. Met crêpepapier hadden de kinderen water roze gekleurd. Toen ze daar een witte bloem in zetten, verkleurde die ook. Dat vonden ze echt geweldig, verschillende kinderen hadden het proefje zelfs thuis herhaald.

Meten met magneten

Willemijn verraste me, toen ik tijdens het groepsbezoek merkte dat ze zelf een extra wetenschap & techniek-activiteit had bedacht. Daarvoor had ze een bak samengesteld met voorwerpen van verschillende materialen. Met behulp van een magneet konden de kinderen alle ijzeren voorwerpjes eruit vissen. Met deze materialen werkten de kinderen vervolgens ook aan verschillende rekendoelen op het gebied van getalbegrip en meten.

Betrokken en nieuwsgierig

Het is mooi om te zien hoe juf Willemijn de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van haar leerlingen aanwakkert en voedt. Niet alleen door de ontdekkende materialen die ze inzet, maar bijvoorbeeld ook door de leervragen die ze bij de start van elk thema samen met de kinderen formuleert: wat willen we weten en wat willen we leren? Willemijn besteedt ook veel aandacht aan het spel. Zelf speelt ze de rol van het verwonderde kind met verve. Van deze juf wordt echt elk kind enthousiast. Ikzelf trouwens ook, het is een feestje om haar zo bezig te zien.

De brug naar thuis

Kinderen nemen hun enthousiasme ook mee naar huis. Daardoor voelen ook ouders zich betrokken en komen er bijvoorbeeld ook weer mooie materialen mee naar school, zoals bij dit thema een microscoop en zelfs een sterrenkijker.

De school doet er zelf ook veel aan om ouders te betrekken. Zo is er in de nieuwsbrieven aandacht voor de doelen waaraan gewerkt wordt en is er een ouderwerkgroep die meedenkt over de inrichting van de themahoeken.

Op naar een nieuw thema

Deze week starten juf Willemijn en haar collega’s met een nieuw thema: Sil redt de dieren. Laat het nou net zo uitkomen dat er een tweede groepsbezoek staat ingepland. Ik kan haast niet wachten om te zien hoe Willemijn de hoeken heeft ingericht en met welk enthousiasme zij samen met de kinderen op ontdekkingstocht gaat met dit nieuwe thema!

Door: Anke Oomens, Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep

a.oomens@cedgroep.nl