x
Het-jonge-kind_vingerverf-kleuter.jpg
Terug

Werken aan fonemisch bewustzijn

Sil op school biedt een rijk taalaanbod. Binnen betekenisvolle contexten wordt gewerkt aan de taalontwikkeling. Bijvoorbeeld: binnen de spelactiviteiten in de hoeken wordt de mondelinge taal gestimuleerd. Door middel van het (digitale) prentenboek werk je onder andere aan het ontdekken van verhaalstructuur, aan het uitbreiden van de woordenschat en aan begrijpend luisteren.

Doelen voor fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

De ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn is van groot belang voor het leren lezen. Het ontwikkelt zich het beste vanuit betekenisvolle contexten. In het Doelenoverzicht vind je de doelen voor werken aan fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe, uitgewerkt voor groep 1 en 2. Je werkt onder andere aan rijmen, eind- en beginrijm en het onderscheiden van klanken en letters.

Fonemisch bewustzijn in Sil en de beestenboel

Het thema Sil en de beestenboel biedt elf taalactiviteiten. Binnen deze brede activiteiten werk je op een betekenisvolle manier aan fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe. In één of meer activiteiten staat fonemisch bewustzijn specifiek centraal. In Sil en de beestenboel is dit de activiteit ‘Geboren: Tim de tijger’.

Regelmatig oefenen

Het kind ontwikkelt het fonemisch bewustzijn door veel en actief met taal bezig te zijn. Daarom is het belangrijk om iedere dag bezig te zijn met taalspelletjes, rijmpjes en voorlezen. Suggesties daarvoor vind je binnen het thema bij ‘Inrichting van de speelleeromgeving’ en ‘Kansen grijpen en kansen creëren’.

Aan de slag met deze activiteit? Download gratis deze activiteit Geboren: Tim de tijger