Privacy

De CED-Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. De persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen. U kunt onze volledige privacy verklaring teruglezen op onze algemene website.