x
DoosMaterialen.jpg
Terug

Waar halen we de tijd vandaan?

Begin dit schooljaar kwam ik als begeleider op Basisschool Sancta Maria in Bergen op Zoom om hen te ondersteunen bij de implementatie van het kleuterprogramma Sil op school. Een belangrijke vraag die bij de start van het trainingstraject werd gesteld was "Waar halen we de tijd vandaan om alle activiteiten uit te voeren?". In dit blog lees je hier meer over.

Praktijkverhaal over een rijke speelleeromgeving met Sil op school

Begin dit schooljaar kwam ik als begeleider op Basisschool Sancta Maria in Bergen op Zoom om hen te ondersteunen bij de implementatie van het kleuterprogramma Sil op school. Een belangrijke vraag die bij de start van het trainingstraject werd gesteld was “Waar halen we de tijd vandaan om alle activiteiten uit te voeren?”. Een herkenbare vraag voor mij als begeleider. In Sil op school wordt een rijk aanbod gecreëerd op drie manieren: door de twintig activiteiten, door een rijke speelleeromgeving en door kansen te grijpen en te creëren. In dit blog lees je hier meer over en hoe je zelfs tijd overhoudt ;-).

Twintig activiteiten: verbinden aan bestaande hoeken

Vaak wordt gedacht dat de activiteiten los van de hoeken staan. In het trainingstraject besteden we aandacht aan het verbinden van de activiteiten van Sil op school aan de bestaande hoeken in de groep. Denk bijvoorbeeld aan de beeldende activiteiten in de knutselhoek en vertelplaten van Sil in de boekenhoek, zodat de kinderen het verhaal weer gaan navertellen en op logische volgorde gaan leggen.

Een rijke speelleeromgeving in elke hoek

Vervolgens is het belangrijk om in alle hoeken aan de doelen van groep 1 en 2 te werken. Bij ieder thema van Sil op school is daarvoor ’De beschrijving van de speelleeromgeving’ uitgewerkt. Hierin vind je suggesties voor het verrijken van elke hoek in het kader van het thema.

Op de eerder genoemde school in Bergen op Zoom zijn we aan de slag gegaan met het versterken van de rekendoelen in de bouwhoek. Zo hebben de leerkrachten bij het thema ‘Sil en de beestenboel’ pen en papier in de bouwhoek gelegd, zodat de kinderen een plattegrond van hun eigen dierentuin konden maken. Ook zijn er kleine poppetjes en dieren (Wereldspelmateriaal) toegevoegd, waarmee de kinderen het verhaal kunnen naspelen en daarbij als vanzelf de ruimtelijke begrippen ‘ver, dichtbij’ gebruiken. Op deze manier wordt naast het rekendoel ‘construeren’, ook gewerkt aan het rekendoel ‘oriënteren en lokaliseren’.

Leerkrachtvaardigheden: kansen grijpen en kansen creëren

Daarnaast kun je als leerkracht gedurende de dag zoveel mogelijk kansen grijpen om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Om zicht op deze kansen te krijgen, maak je gebruik van de uitwerking per thema in het document: ‘Kansen grijpen en kansen creëren’. Tijdens de groepsbezoeken op de school in Bergen op Zoom is hier veel aandacht aan besteed. Samen keken we welke momenten er zijn om korte impulsen aan het spel van de kinderen te geven en op welke manier je dat het beste kunt doen.

Meer betrokkenheid en speelplezier

Tijdens dit trainingstraject in Bergen op Zoom zijn de leerkrachten sterker geworden in het creëren van een beredeneerd en betekenisvol aanbod, door het thema te verbinden aan de hoeken en te koppelen aan de doelen. Door dit rijke aanbod in combinatie met de verbeterde leerkrachtvaardigheden om het spel te stimuleren, werd het spelgedrag van de kinderen ook intensiever. Er was meer betrokkenheid en speelplezier bij de kinderen.

De leerkrachten hebben grip gekregen op het doelgericht werken met Sil. In de loop van het traject wordt er gezegd ‘Wat fijn! We houden tijd over om te observeren en mee te spelen in de hoeken.’

Anke Oomens, Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep

a.oomens@cedgroep.nl