x

Sil gaat met zijn tijd mee

Sil op school is al bijna tien jaar een vertrouwde verschijning in kleuterklassen. Maar ook Sil staat niet stil! Uit tevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat Sil op school met name positief wordt beoordeeld op de punten vrijheid en flexibiliteit. Om deze sterke punten nog meer te kunnen benutten, krijgen nieuwe gebruikers in de loop van dit schooljaar de mogelijkheid om te kiezen voor twee nieuwe productvormen: Sil Compleet en Sil Flexibel. Let op: voorlopig blijven bestaande gebruikers Sil op school in de huidige vorm gebruiken. Mochten zij dat graag willen dan komt ook voor hen de mogelijkheid om te kiezen voor Sil Compleet of Sil Flexibel. Er verandert voor hen echter alleen iets als wij daarvoor van hen een verzoek ontvangen.

Met Sil Compleet krijgen nieuwe gebruikers een jaar lang toegang tot de volwaardige Sil-omgeving met zeven thema’s naar keuze en alle bijbehorende materialen. Daarbij maakt de school zelf een selectie van zeven thema’s per schooljaar. Zo sluiten we aan bij de wens om zelf een jaarprogramma te vullen.

Nog meer vrijheid en flexibiliteit krijgen nieuwe gebruikers met Sil Flexibel. Hierbij koopt de school een los thema met enkele extra materialen. Je hebt dan optimale keuzevrijheid en flexibiliteit.

Zowel bij Sil Compleet als Sil Flexibel is er keuze uit vierentwintig actuele 2.0-thema’s. Bovendien hebben we het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd om Sil op school te erkennen als Effectieve jeugdinterventie, mede voor VVE. We verwachten daarover binnenkort meer te kunnen melden.

We kunnen ons voorstellen dat dit nieuws vragen oproept. We zullen daarom de komende tijd veelvuldig en via verschillende kanalen over de veranderingen communiceren. Uiteraard kun je ons ook altijd bellen of mailen met vragen via de onderstaande knop.

Ontwikkelteam Sil op school